راهنما
 
DadeVarzan | Learning | Support | Home
 
  به مرکز پشتیبانی سایت داده ورزان خوش آمدید   


 نحوه استفاده از این راهنما :

در تمامی بخشهای مدیریتی سایت دکمه های راهنما وجود دارد ، این دکمه ها که به این شکل نمایش داده می شوند :  لینک هستند به راهنمای آن موضوع . به عنوان نمونه در بخش مدیریت منوی سایت ، در کنار دکمه ایجاد این علامت موجود می باشد که لینک است به راهنمای بخش ایجاد گزینه ای جدید در منوی سایت .

تمامی موضوعاتی که در کار با پرتال برای شما لازم است تا بدانید طی یک ساختار سلسله مراتبی کامل به شکلی جامع و آسان توضیح داده شده است و در بخشهای لازم لینک این مطالب قرار گرفته است . به عنوان نمونه هر کجا که نام فریم برده شده است ، این کلمه لینک است به تعریف فریم در مفاهیم پایه .

همچنین زیر هر راهنمایی که استفاده می نمایید لینکی برقرار شده است به مطالب و عناوین مرتبط . به عنوان نمونه در بخش ایجاد منو لینک نحوه نوشتن مطلب برای افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجوگر تحت عنوان عناوین مرتبط نمایش داده شده است و لینک است به این مطلب .

شما همچنین می توانید با انتخاب هر یک از گزینه های موجود در ساختار سلسله مراتبی راهنما ، متن کامل آن را مطالعه نمایید و یا در مورد موضوع خاصی جستجو نمایید .

 
Copyright © 2018 All Rights Reserved.  
 
Contact Us | Articles |Domain |Host |Learning |Help |Support |Home